top of page

Informace o zpracování osobních údajů při rozesílání newsletteru

 1. Jsme společnost enovation s.r.o., se sídlem Sokolovská 695/115b, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 279 09 751, zapsaná u Městského soudu v Praze soudu pod sp. zn. C 125819 (dále jen „Správce“) a jako správce osobních údajů zpracováváme ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) při rozesílání newsletteru tyto vaše osobní údaje:

  • emailovou adresu.​​

 2. Můžete nás kontaktovat prostřednictvím těchto kontaktních údajů:

  • enovation s.r.o.

  • adresa: Sokolovská 695/115b, Karlín, 186 00 Praha 8

  • e-mail: enovation@enovation.cz

  • tel.: + 420 222 523 549​

 3. Protože jsme spolu uzavřeli smlouvu týkající se eventového prostoru enforum, jsme oprávněni posílat vám naše newslettery po dobu 3 let, pokud to neodmítnete buď přímo proklikem v newsletteru, nebo zasláním e-mailu na naši adresu. Umožňuje nám to náš oprávněný zájem. Pokud si nepřejete naše newslettery dostávat, můžete se z jejich odběru odhlásit prostřednictvím prokliku v e-mailu.

 4. Zpracování osobních údajů je prováděno námi jako správcem osobních údajů, osobní údaje však pro nás mohou zpracovávat i tito zpracovatelé nebo třetí strany:

  • mailchimp

Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době nevyužíváme.

  5. Náleží vám veškerá práva, která vám přiznávají právní předpisy. Můžete po nás požadovat, abychom vám sdělili, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, a pokud nás o to požádáte, musíme vám k nim umožnit i přístup. Můžete po nás požadovat opravu nesprávných údajů nebo doplnění údajů neúplných. Za určitých podmínek jsme také povinni vymazat vaše osobní údaje nebo omezit jejich zpracování, pokud nás o to požádáte. Pokud máte podezření, že dochází k nezákonnému zpracování vašich osobních údajů, máte možnost podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů.

  6. Kromě výše uvedených práv máte i právo podat námitku v případě, že vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu. Tuto námitku je možné vznést zasláním na naši kontaktní adresu anebo na e-mail. My pak námitku bezodkladně, ale nejpozději do jednoho měsíce od obdržení, vyhodnotíme.

  7. Pokud máte jakékoliv další otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů, určitě nám napište na e-mail a my vám co nejdříve odpovíme

bottom of page