top of page

Informace o zpracování osobních údajů služby enforum

enovation s.r.o. (dále jen „Správce“) jako provozovatel platformy enforum zpracovává v rámci svojí činnosti ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen 'Nařízení'), osobní údaje.

V této informaci najdete přehled toho, se kterými vašimi údaji Správce pracuje, proč a jak dlouho je zpracovává, kdo k nim také může mít přístup nebo jaká máte vůči Správci práva. Podle toho, které služby webových stránek enforum využijete, se liší i rozsah zpracování osobních údajů. Pro lepší přehlednost jsme proto informace dále rozdělili pro následující jednotlivé případy, které mohou nastat (a to třeba i více najednou):

 1. Rezervujete si pronájem prostor nebo dalších služeb enforum

 2. Budete enforum kontaktovat pomocí formuláře nebo e-mailu

 3. Udělíte souhlas se zasíláním newsletterů enforum

 4. Navštívíte web enforum
   

Správce dělá maximum proto, aby vaše osobní údaje střežil co nejlépe. Podle Nařízení máte následující práva, ale vezměte prosím předem na vědomí, že v některých konkrétních případech jim nemusí být možné vyhovět:

 • požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,

 • vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování,

 • požadovat po Správci výmaz vašich osobních údajů,

 • žádat přenesení osobních údajů k jinému správci,

 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů,

 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů,

 • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením.
   

Veškerá práva nebo jakékoli dotazy můžete uplatnit na adrese enforum@enforum.cz nebo písemně na adrese enovation s.r.o., Sokolovská 695/115b, Praha 8.

Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Služba enforum není určena pro osoby mladší 18 let, proto zvláštní informace o zpracování osobních údajů dětí nejsou zahrnuty.

1. Rezervujete si pronájem prostor nebo dalších služeb enforum

 

Správce zpracovává tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení (případně kontaktních osob Odběratele)

 • identifikační číslo osoby

 • adresa bydliště nebo sídla

 • číslo bankovního účtu

 • podrobnosti objednávky

 • telefonní kontakt (případně kontaktních osob Odběratele)

 • e-mailový kontakt (případně kontaktních osob Odběratele) a vzájemnou komunikaci
   

Jméno a příjmení, adresa bydliště nebo sídla, číslo bankovního účtu a kontaktní údaje budou zpracovány za účelem identifikace smluvních stran a plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a budoucího případného uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran. Takové zpracování umožňuje článek 6 odst. 1 písm. b) a f) Nařízení. Kontaktní osobní údaje budou zpracovávány také za účelem přímého marketingu a oslovování s nabídkou dalších služeb enovation s.r.o. v rámci oprávněných zájmů správce dle článku 6 odst. 1 písm. f Nařízení.

Osobní údaje budou zpracovávány za výše uvedeným účely po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší, resp. po dobu 3 let od uskutečnění poslední objednávky v případě přímého marketingu, pokud subjekt údajů dříve nevysloví námitku.

Zpracování osobních údajů provádí Správce, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
 

 • Provozovatel platformy Planyo, kterým je Xtreeme Sagl, Via Cantonale, CH-6633 Lavertezzo, Švýcarsko

 • Commerce Media s.r.o., poskytovatel služby emailkampaně;

 • CRM Raynet;

 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.
   

Ve vztahu k poskytování služby pořádané Odběratelem v enforum je nadále Odběratel správcem osobních údajů včetně všech z toho vyplývajících povinností. V případě, že poskytované služby vyžadují, aby byl Správce zpracovatelem osobních údajů, zavazuje se Odběratel uzavřít se Správcem příslušnou smlouvu o zpracování osobních údajů.
 

2. Budete enforum kontaktovat pomocí formuláře nebo e-mailu

 

Správce zpracovává tyto osobní údaje:

 • jméno/ firmu

 • emailovou adresu,

 • telefonní číslo,

 • text zprávy.
   

Jméno/ firmu, emailovou adresu, telefonní číslo a text zprávy je nutné zpracovat pro vytvoření nabídky služeb, jednání o této nabídce nebo za účelem odpovědi na vámi vznesený dotaz. Takové zpracování umožňuje čl. 6. odst. 1 písm. b) Nařízení. Tyto osobní údaje budou Správcem zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi vámi a Správcem, nejdéle 1 rok od vaší poptávky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.

Zpracování osobních údajů provádí Správce, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • Commerce Media s.r.o., poskytovatel služby email kampaně;

 • CRM Raynet;

 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.
   

3. Udělíte souhlas se zasíláním newsletterů enforum

 

Správce zpracovává tyto osobní údaje:

 • emailovou adresu
   

Emailová adresa bude zpracována za účelem zařazení do databáze pro zasílání obchodních sdělení a po dobu 3 let od udělení souhlasu, pokud tuto dobu neprodloužíte nebo souhlas neodvoláte zpět dříve.

Zpracování osobních údajů provádí Správce, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • Commerce Media s.r.o., poskytovatel služby email kampaně;

 • CRM Raynet;

 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.
   

4. Navštívíte web enforum

 

Správce zpracovává soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:

 • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;

 • fungování webových stránek;

 • přizpůsobení reklamy na míru a jejímu cílení, pokud jste k tomu udělili souhlas.
   

Sběr cookies za účelem měření návštěvnosti a vytváření statistik může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení. Cookies pro cílení reklamy jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu. Souhlas udělujete na dobu, která je uvedena dále u jednotlivých marketingových cookies. Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče nebo cookies lišty.

Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu správce námitku dle čl. 21 Nařízení, zasláním emailu na adresu enforum@enforum.cz. Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

Vznese-li návštěvník námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.

Cookies jsou ukládány po dobu, která je uvedena dále u jednotlivých typů cookies.

Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

 • službou Google Analytics, provozovanou společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

 • službou Google Ads, provozovanou společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

 • službou Sklik, provozovanou společností Seznam.cz, a.s., sídlem Radlická 3294/10, Praha 5 - Smíchov, IČ 261 68 685.
   

Cookies soubory jsou následně zpracovateli zpracovány službami v souladu s jejich podmínkami:

Typ

Název

Účel

analytická

_fbp

personalizace reklamních sdělení v rámci sítě Facebook

analytická

_hjid

analytická

_ga

analytická

_gid

analytická

_hjIncludedInSample

Expirace

Přístup k informacím

1 den

třetí strana – Facebook

365 dní

třetí strana – Hotjar

2 roky

třetí strana – Google

1 den

třetí strana – Google

do uzavření okna prohlížeče

třetí strana – Hotjar

EVENTOVÉ PROSTORY ENFORUM

Zajímá vás více?

0B0A3166_edited.png
bottom of page