Obchodní podmínky

enovation s.r.o. - enforum

Tyto obchodní podmínky ve smyslu § 1751 občanského zákoníku jsou nedílnou součástí smluvního vztahu mezi Odběratelem a enovation s.r.o. a upravují práva a povinnosti smluvních stran a podmínky poskytnutí zasedacích či konferenčních prostor a poskytování dalších služeb (dále jen „Podmínky“).

1. Definice pojmů

V Podmínkách budou mít níže uvedené výrazy následující význam, nebude-li výslovně uvedeno jinak:

Termínem „enovation s.r.o.“ se rozumí obchodní společnost enovation s.r.o., IČ: 279 09 751, se sídlem Sokolovská 695/115b, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 125819.

Termínem „Odběratel“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která u enovation s.r.o. objednává Poskytnutí Prostor a případně dalších služeb a jejíž fakturační údaje jsou použity pro fakturaci.

Termínem „enforum“ se rozumí Prostory pro pořádání zasedacích, konferenčních a společenských akcí nacházející se v šestém nadzemním podlaží budovy na adrese enovation s.r.o., Sokolovská 695/115b, Praha 8 a skládající se z technické místnosti, cateringové kuchyňky, registračního prostoru, zasedací a konferenční místnosti. enforum je rovněž ochranná známka ve vlastnictví enovation s.r.o.

Termínem „Konferenční prostor“ se rozumí velká konferenční místnost.

Termínem „Zasedací místnost“ se rozumí školicí místnost.

Termínem „Prostory“ se rozumí Konferenční prostor a/nebo Zasedací místnost.

Termínem „Poskytnutí Prostor“ se rozumí krátkodobé umožnění užívání Konferenčních prostor nebo Zasedací místnosti v rámci prostor enforum Odběratelem na základě Smlouvy včetně případných doplňujících služeb.

Termínem „Smlouva“ se rozumí smlouva uzavřená mezi Odběratelem a enovation s.r.o. na základě Objednávky Odběratele potvrzené enovation s.r.o. Odběratel učiněním Objednávky potvrzuje, že se s obsahem Podmínek řádně seznámil, že jim rozumí a že s nimi souhlasí.

Termínem „Objednávka“ se rozumí objednávka splňující náležitosti dle těchto Podmínek provedená písemnou formou (e-mailem), telefonicky nebo prostřednictvím on-line systému, kterou Odběratel objednává Poskytnutí prostor nebo dalších služeb.

Termínem „Ceník“ se rozumí Ceník užívání prostoru a služeb enovation s.r.o., který tvoří nedílnou součást Smlouvy.

2. Poskytování prostor enforum

Objednávka Prostor

a) zasláním e-mailu na adresu mailto:enforum@enforum.cz.

b) vyplněním objednávkového formuláře na webu www.enforum.cz.

Objednávka Poskytnutí Prostor, které se má uskutečnit po dobu během víkendu a na dobu v pracovní dny od 18:30, je možná jen za specifických podmínek, které budou Odběrateli sděleny na vyžádání. enovation s.r.o. se zavazuje v období od doručení Objednávky do jejího potvrzení nebo odmítnutí, nejdéle však po dobu 10 dnů, rezervovat zvolený termín a Prostory pro Odběratele a neuzavřít Smlouvu na základě později Objednávky doručené později. Lhůtu je možné prodloužit na základě dohody obou stran.

Objednávka Prostor se považuje za potvrzenou odesláním potvrzujícího emailu ze strany enovation s.r.o. Odběrateli.

Odběratel může Poskytnutí Prostor dle Smlouvy zrušit v rámci následujících podmínek:

  • dříve než 31 dní před termínem Poskytnutí Prostor: zdarma
  • 21-31 dní před termínem Poskytnutí Prostor: poplatek 10 % z ceny Objednávky bez DPH
  • 14-20 dní před termínem Poskytnutí Prostor: poplatek 25 % z ceny Objednávky bez DPH
  • 7-13 dní před termínem Poskytnutí Prostor: poplatek 50 % z ceny Objednávky bez DPH
  • 0-6 dní před termínem Poskytnutí Prostor: poplatek 100 % z ceny Objednávky bez DPH

Objednávka Poskytnutí Prostor, které se má uskutečnit po dobu během víkendu a na dobu v pracovní dny od 18:30, je možná jen za specifických podmínek, které budou Odběrateli sděleny na vyžádání. enovation s.r.o. se zavazuje v období od doručení Objednávky do jejího potvrzení nebo odmítnutí, nejdéle však po dobu 10 dnů, rezervovat zvolený termín a Prostory pro Odběratele a neuzavřít Smlouvu na základě později Objednávky doručené později. Lhůtu je možné prodloužit na základě dohody obou stran.

Objednávka Prostor se považuje za potvrzenou odesláním potvrzujícího emailu ze strany enovation s.r.o. Odběrateli.

Eventové prostory enforum

Zajímá vás více?

enforum Rustonka prostor