top of page

Jak udělat váš event udržitelnější a přírodu šťastnější

Stále více organizátorů se zaměřuje na snižování ekologického dopadu své akce na přírodu. Udržitelný event se snaží dosáhnout rovnováhy mezi společenskými, ekonomickými a environmentálními aspekty tak, aby poskytl pozitivní zážitek nejen účastníkům, ale také naší planetě. A jak udělat vaši akci udržitelnou? 


Volba vhodné lokality 


Zvolte lokalitu snadno dostupnou hromadnou dopravou, aby se minimalizovalo využití automobilů. Mějte také na paměti, že přísun denního světla do místnosti dokáže snížit spotřebu energie ve formě umělého osvětlení. V dnešní době se nabízí možnost volby místa, které přímo udržitelnost podporuje 

Budova Rustonky, ve které se nachází náš konferenční prostor, se může pyšnit certifikátem LEED, což je mezinárodně uznávaný standard hodnotící udržitelnost, efektivitu a celkovou ekologickou stopu budovy.

 

Ekologický catering a minimalizace odpadu 


Na místě je spolupráce s cateringovými agenturami, které podporují udržitelnost

a upřednostňují sezónní, lokální a bio produkty. Důležitá je také redukce použití jednorázového plastu, a podpora recyklace. Navázání spolupráce s místními dodavateli pomůže snížit ekologickou stopu a zároveň podpoří místní ekonomiku. Spolupracujeme s vybranými pražskými cateringovými agenturami, které tyto aspekty zaručeně splňují a v našich prostorách samozřejmě najdete nádoby na třídění odpadu. 


Eko-osvěta  


Informujte účastníky akce o důvodech, proč jste se rozhodli pro udržitelný event 

a jaké kroky jste podnikli. Podělte se s nimi o tipy, jak mohou sami přispět

k udržitelnosti nejen na akci, ale i ve svém každodenním životě. Od samotného vzniku enforum event space ho vedeme k udržitelnosti. 

Comments


bottom of page